Donate - บริจาค

 ++ วัตถุประสงค์ ++


- ปัจจุบันทาง Mini1Up มีจำนวนดาวน์โหลดมากขึ้น ทำให้ต้องมีการขยายที่เก็บไฟล์และรักษาไฟล์ไว้ให้มั่นคง เพื่อรองรับการเก็บหนังไว้ให้ท่านได้ดาวน์โหลดไว้ดู เพื่อความบันเทิง

- เพื่อนำเงินมาอัพเดทระบบในส่วนต่างๆ รวมทั้งที่เก็บไฟล์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- รายชื่อผู้สนับสนุนเว็บไซต์ -

Popular Posts 30 Days

Popular Posts 7 Days